Kontaktné info:


EU-POWER, s.r.o.
IČO: 46970592
DIČ: 2023667723
IČ DPH: SK2023667723

Bankové spojenie:
Tatra banka
Číslo účtu: 2925887327/1100
Sídlo: Lúky 1129/47 952 01 Vráble
Prevádzka / office: Hlavná 13, 952 01 Vráble

Email: info@solarnesystemy.sk
Email: info@eu-power.sk
Obchod, marketing, návrh technologických riešení, projekty, inžiniering:
Michal Kocmunda
+421 908 548 551
kocmunda@eu-power.sk
Cenové ponuky:
Mária Šulková +421 948 548 551
kocmundova@eu-power.sk
Informácie o cenách a objednávky solárnych systémov.
Obchod
Ing. Roman Cagáň
+421 907 739 270
ingcagan@eu-power.sk
Zastúpenie pre Českú Republiku:

Petr Vespálec Tel.: +420 775 108 887
vespalec@eu-power.sk

Kontaktujte nás:

Info: V prépade, že máte záujem o produkt, alebo službu ktorú ste na stránke, alebo na e-shope nenašli kontaktujte nás.